Plán činnosti

PLÁN ČINNOSTI OZ „MAMMA“ NA ROK 2020

JANUÁR (30. 1.)

Výročná schôdza, správa o činnosti OZ za rok 2019,  2% z dane, členské príspevky, Správa o činnosti OZ, Správa revíznej komisie, návrhy na plán činnosti na rok 2020

FEBRUÁR (27. 2.)

Návšteva predstavenia v Spišskom divadle – podľa ponuky

MAREC (26. 3.)

Kreatívne tvorivé dielne v Domine

APRÍL (30. 4. )

LR – prezentácia výživových doplnkov, poradňa zdravia

MÁJ (28. 5. )

Celodenný zájazd do Nového Targu- trhy

JÚN (podľa počasia )

Záhradná slávnosť – guľášparty u Márie – zdravá výživa a byliny v kuchyni

JÚL – AUGUST

Dovolenka v  OZ

SEPTEMBER (termín upresníme neskôr)

Poznávacio-relaxačný pobyt v Bardejove

OKTÓBER (29. 10. )

Nové rádiodiagnostické metódy v liečbe rakoviny prsníka / MUDr. Loumová /

NOVEMBER (26. 11.)

 1. výročie OZ, spoločenské stretnutie členiek a sympatizantov OZ v klube

DECEMBER (10.12.)

Mikulášske posedenie s prekvapením

 

Stretnutia sú pravidelne v posledný štvrtok v mesiaci v budove Domina na poschodí, Zimná ul. 51 Spišská Nová Ves.

PLÁN ČINNOSTI OZ „MAMMA“ NA ROK 2019

JANUÁR (31. 1.)

Výročná schôdza, správa o činnosti OZ za rok 2018, návrh a odsúhlasenie Plánu činnosti na rok 2019, 2% z dane, členské príspevky, správa revíznej komisie a správa o hospodárení za rok 2018. Voľby predsedu, tajomníka a hospodára, voľba revíznej komisie na roky 2019 – 2021 .

FEBRUÁR (28. 2 /

Odborná prednáška „ Liečba tretieho tisícročia kmeňovými bunkami „ . Diskusia a Power Point prezentácia / MUDr.A. Badová, MVDr. E. Čechová /

MAREC (21. 3.)

Návšteva divadelného predstavenia „ Dámsky krajčír „

APRÍL ( dohodou )

Zájazd do Poľska – NowyTarg

MÁJ (30.5.)

Chodník korunami stromov Bachledka ?

Posedenie – otázky a odpovede s psychologičkou Mudr.Štiffelovou

JÚN (podľa počasia)

Guľášparty – pozvanie u Márii

Vychádzka do prírody ?

JÚL – AUGUST

Dovolenka v  OZ

SEPTEMBER  – podľa dohody

Relaxačno – ozdravovací pobyt podľa výberu členiek

OKTÓBER (31.10.)

Všeličo v OZ

NOVEMBER (29. 11.)

 1. výročie OZ, spoločenské stretnutie členiek a sympatizantov OZ v klube

DECEMBER (12.12./

Hobby kreatív – vianočná tematika

Stretnutia sú pravidelne v posledný štvrtok v mesiaci v budove Domina na 1.posch.,Zimná 51 v čase od 16.hod. Zmena a úprava plánu činnosti podľa dohody.

PLÁN ČINNOSTI OZ „MAMMA“ NA ROK 2018

JANUÁR (25. 1.)

Výročná schôdza, správa o činnosti OZ za rok 2017, návrh a odsúhlasenie Plánu činnosti na rok 2018, 2% z dane, členské príspevky, správa revíznej komisie a správa o hospodárení za rok 2017.

FEBRUÁR (22. 2.)

Organizačné pokyny k výberu 2% dane, rozdávanie tlačív, výber členských príspevkov, posedenie pri dobrej káve

MAREC (22. 3.)

Hobby kreatív –  veľkonočná tematika

APRÍL ( dohodou )

LPR – Košice   návšteva Linky pomoci

MÁJ (sobota, podľa počasia)

Chodník korunami stromov Bachledka

JÚN (podľa počasia)

Guľášparty – pozvanie u Márii

Vychádzka do prírody

JÚL – AUGUST

Dovolenka v  OZ

SEPTEMBER (14. – 16.9.)

Relaxačný pobyt p.p. Bardejovské kúpele

OKTÓBER (termín dohodu)

Návšteva divadla v Spišskej Novej Vsi

NOVEMBER (29. 11.)

 1. výročie OZ, spoločenské stretnutie členiek a sympatizantov OZ v klube

DECEMBER (13.12.(

Prekvapenie

 

Stretnutia sú pravidelne v posledný štvrtok v mesiaci v budove Domina na 1.poschodí, Zimná ul. 51 v čase od 16. hod.

Plán činnosti OZ Mamma na rok 2017

JANUÁR (26. 1.)

Výročná schôdza, správa o činnosti OZ za rok 2016, návrh a odsúhlasenie Plánu činnosti na rok 2017, 2% z dane, členské príspevky, správa revíznej komisie a správa o hospodárení za rok 2016.

FEBRUÁR (23. 2.)

Organizačné pokyny k výberu 2% dane, rozdávanie tlačív, výber členských príspevkov, posedenie pri dobrej káve

MAREC (30. 3.)

Hobby kreatív – maľovanie na sklo – veľkonočná tematika

APRÍL ( dohodou )

Návšteva divadelného predstavenia

MÁJ (sobota, podľa počasia)

Vychádzka do Slovenského raja, prechod roklinou

JÚN (podľa počasia)

Guľášparty – Chata v Raji

2. ročník – Ružový pochod

JÚL – AUGUST

Dovolenka v  OZ

SEPTEMBER (28. 9.)

Odborný seminár – novinky v liečbe karcinómu prsníka – MUDr. Krajňák

Psychologické aspekty liečby  rakoviny prsníka – PhDr. Štiffelová

OKTÓBER (termín dohodu)

Relaxačný fyzioterapeutický pobyt

NOVEMBER (30. 11.)

5. výročie OZ, spoločenské stretnutie členiek a sympatizantov OZ v klube

DECEMBER (termín dohodou)

Vianočné trhy Zakopane, Ždiar

 

Stretnutia sú pravidelne v posledný štvrtok v mesiaci v budove Domina na 1.poschodí, Zimná ul. 51 v čase od 16. hod.

Plán činnosti OZ Mamma na rok 2016

JANUÁR (28. 1.)

Výročná schôdza, správa o činnosti OZ za rok 2015, voľby do orgánov OZ, odsúhlasenie Plánu činnosti na rok 2016, 2% z dane, členské príspevky.

FEBRUÁR (25. 2.)

Návšteva GUS – tvorivé dielne, výrobky spojené s Veľkou nocou.

MAREC (sobota podľa počasia)

Jarná vychádzka do Šulerlochu

APRÍL ( 28. 4. )

Odborný seminár k civilizačným chorobám – ochorenia srdca, vysoký krvný tlak

MÁJ (6. -8. 5. )

Rekondičný pobyt Predná hora

JÚN (podľa počasia )

Záhradná slávnosť u Márie – zdravá výživa a byliny v kuchyni

JÚL – AUGUST

Dovolenka v  OZ

SEPTEMBER (spresní sa neskôr)

Návšteva kultúrneho podujatia

OKTÓBER (27. 10. )

Workshop Novinky onkologického života (samy sebe)

NOVEMBER (24. 11.)

 1. výročie OZ, spoločenské stretnutie členiek a sympatizantov OZ v klube

DECEMBER (termín dohodou)

Vianočné trhy Krakov

 

Stretnutia sú pravidelne v posledný štvrtok v mesiaci v budove Domina na poschodí, Zimná ul. 51.

Plán činnosti OZ Mamma na rok 2015

plan 2015

PLÁN   ČINNOSTI OZ „MAMMA“ NA ROK 2014

Hlavné body stretnutí:

 

JANUÁR Výročná členská schôdza, výročná správa o činnosti a financovaní OZ
FEBRUÁR   Plán činnosti na rok 2014 – návrhy a pripomienky, výber  2% z dane
MAREC Tvorivé dielňa s Hobby kreatív
APRÍL Nové diagnostické a liečebné postupy pri karcinóme prsníka/MUDr. Ľ. Krajňák , MUDr. primár J. Beniak , odborní garanti OZ
MÁJ Majáles – Penzión  Paradise  Smižany
JÚN Zdravie a stravovanie  / prednáška  RÚVZ  p. Vlčáková /
JÚL Dovolenka v OZ
AUGUST Výlet  / Spišský hrad  / podľa počasia
SEPTEMBER Návšteva kultúrneho podujatia podľa ponuky
OKTÓBER SAREX Medical Košice – prednáška- nové prsníkové epitézy a podprsenky
NOVEMBER 2. výročie OZ „MAMMA“ – posedenie
DECEMBER Plán činnosti na rok 2015

Onkologický pacientsky  seminár  v Košiciach

                         

Pz: Stretnutia sa uskutočňujú pravidelne každú poslednú stredu v mesiaci ,ul. Zimná č.48 / Akadémia vzdelávania / v Spišskej Novej Vsi od 16. hod.

Plán činnosti OZ – 2013

Hlavné body stretnutí:

JANUÁR

 • výročná členská schôdza, voľba vedenia OZ, registrácia nových členov

FEBRUÁR

 • plán činnosti na rok 2013 – návrhy a pripomienky, 2% z dane

MAREC

 • Život onkologického pacienta – otázky a odpovede (MUDr. Ľ. Krajňák , Doc. PhDr. M. Gážiová – odborní garanti OZ)

APRÍL

 • Zdravie a stravovanie  ( prednáška  RÚVZ  p. Vlčáková )

MÁJ

 • Lymfoedém – ako komplikácia po operácii prsníka /ved. fyzioterapeut K. Kaletová/, pažný návlek reprezentant firmy THUASNE

JÚN

 • Slávnostné stretnutie pri príležitosti životného jubilea členky OZ

JÚL

 • Výlet – (Spišský hrad)

AUGUST

 • neformálne stretnutie s členmi ILKO klub Smižany (guláš – Penzión Barcelona 17.8.2013)

SEPTEMBER

 • návšteva kultúrneho podujatia

OKTÓBER

 • Zdravý životný štýl (prednáška p. Vlčáková RÚVZ)

NOVEMBER

 • predmikulášske posedenie

DECEMBER

 • seminár Onkologické dni v Košiciach

Poznámka:
Stretnutia sa uskutočňujú pravidelne každú poslednú stredu v mesiaci v CVČ Adam v Spišskej Novej Vsi od 16:00 hod.


Hore ↑