Novinky

Publikované dňa: september 15th, 2015 | by OZ

0

Úspešný projekt OZ „ MAMMA“

logo lpr

OZ „MAMMA“ venujúce sa ženám postihnutých ochorením rakoviny prsníka v tomto roku úspešne realizuje svoj projekt nazvaný Psychosociálna starostlivosť o onkologických pacientov a služby pre zlepšenie kvality života – relaxačný pobyt s fyzioterapiou pre onkologických pacientov.

S podporou Ligy proti rakovine, ktorá na uvedený projekt z verejnoprospešnej zbierky Dňa narcisov poskytla 2000,- €, chce pomôcť ľuďom chorým na túto zákernú chorobu. Podporuje ich v  úsilí nepoddať sa jej psychicky i mentálne. Pomáha im vyrovnať sa s ňou, aby mohli viesť plnohodnotný život v medziach, ktoré im to ich choroba dovoľuje, ale rovnako chce pomôcť i v prevencii a ochrane tých, ktorým v budúcnosti môže zmeniť ich sny.

OZ „MAMMA“ v prvej fáze projektu podľa slov svojej predsedníčky Mgr. Daniely Antalovej si zo získaných prostriedkov i z vlastného vkladu zabezpečilo priestory pre vlastnú osvetovú, vzdelávaciu, poradenskú činnosť, ako aj psychosociálnu starostlivosť o ženy s onkologickým ochorením s cieľom zabezpečiť im rovnocenné postavenie v spoločnosti. Následne členky OZ „MAMMA“ absolvovali relaxačný fyzioterapeutický pobyt na  Prednej Hore za účelom komplexného zlepšenia svojho zdravotného stavu. Prechádzkami v prírode, rehabilitačnou terapiou, spoločnými rozhovormi   a vzájomnou podporou sa naše členky nabíjali pozitívnou energiou, tak potrebnou pre ich ďalší život. OZ „MAMMA“ ďakuje za svoje členky Lige proti rakovine a všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí jej každoročne nezištne pomáhajú. Je chvályhodné aj to, že prostriedky verejných zbierok skončia tam, na čo boli určené a Liga proti rakovine tým spĺňa svoje slovo: pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú.
Hore ↑