Stretnutia

Publikované dňa: január 12th, 2020 | by OZ

0

Januárové stretnutie 2020 v OZ „MAMMA“

Január bol najmä v  znamení pracovných príprav nášho OZ – ka na nový kalendárny rok. Predsedníčkou združenia bola prečítaná a následne odsúhlasená  Výročná správa  za rok 2019 , Revízna správa o hospodárení s finančnými prostriedkami OZ, návrh na Plán činnosti na rok 2020. Výška členského príspevku (10 eur / os./rok) sa po dohode s členkami OZ nemenila.
Comments are closed.

Hore ↑