Výročné správy

10. Výročná správa OZ „MAMMA“ ( rok 2022 )

V desiatom roku činnosti OZ sme pokračovali v činnostiach, ktoré sú zakotvené v stanovách združenia, snažili sme sa o všestrannú starostlivosť o zdravie, prevenciu , spoločenské, kultúrne či duševné vyžitie našich členiek.

Svojimi aktivitami viedlo členov k aktívnemu spôsobu života, optimistickému náhľadu na svet a aj neformálnymi stretnutiami vytvárajúc  možnosti na rozvíjanie vzťahov, priateľstiev a vzájomnej spolupatričnosti aj napriek ochoreniu COVID 19 a mnohým pandemickým opatreniam na začiatku roka 2022.

Počet členiek v našom OZ na konci roku 2022 bol 35, nové  členky v roku 2022 v počte 0  a jedno ukončenie členstva v OZ a to členke Dagmar Poláčekovej.

Januárové  stretnutie OZ bolo tak, ako po iné roky  venované výročnej členskej schôdzi, kde bola prečítaná výročná správa združenia a správa revíznej komisie o financovaní, návrh a schválenie plánu činnosti na rok 2022, bol schválený výber členských poplatkov vo výške 10E ,  prerokované pokyny k zbieraniu 2% z daní.

Február – Máj  prerušená činnosť OZ z dôvodu pandémie COVID 19

Júnové stretnutie po uvoľnení pandemických opatrení bolo našou prvou aktivitou  v prekrásnom prostredí oddychovej záhrady u našej Márií, kde pri dobrom jedle a hudbe členky pookriali, poklebetili i pospievali.

Júl – August bol v znamení našich vlastných dovoleniek.

September sa niesol v znamení osláv životných jubileí našich 7 členiek OZ

Október bolo pracovné stretnutie výboru a návšteva divadelného predstavenia.

Na prelome mesiacov november a december sme oslávili 10. výročie založenia nášho OZ, ktoré sa konalo na Zimnej ulici v prevádzke Passion. Príjemné prostredie s kultúrnym programom a dobrou disco hudbou si užili všetky členky OZ. Toto výročie sme spojili aj s Mikulášskym prekvapením.

Všetky stretnutia, oznamy, fotografie a inú dokumentáciu sme pravidelne počas roka dávali na našu webovú stránku www.ozmamma.sk, ktorú spravuje pán Ľuboš Dirga.

Prílohou tejto výročnej správy je aj Správa revíznej komisie a správa hlavnej hospodárky o financovaní a hospodárení s finančnými prostriedkami OZ.

 

V  Spišskej  Novej  Vsi  dňa   23. 2. 2023                                     Mgr. Daniela  Antalová

Predsedníčka   OZ

9. Výročná správa OZ „MAMMA“ ( rok 2021 )

OZ v deviatom roku  pokračovalo v činnosti, ktorá je zakotvená v stanovách združenia, snažilo sa o všestrannú starostlivosť o zdravie, prevenciu , spoločenské, kultúrne či duševné vyžitie svojich členov.

Svojimi aktivitami viedlo členov k aktívnemu spôsobu života, optimistickému náhľadu na svet a aj neformálnymi stretnutiami vytváralo možnosti na rozvíjanie vzťahov, priateľstiev a vzájomnej spolupatričnosti aj napriek ochoreniu COVID 19 a mnohým pandemickým opatreniam.

Počet členiek v našom OZ na konci roku 2021 bol 34, nové  členky v roku 2021 v počte 0  a 1 členke sme ukončili členstvo v OZ.

Januárové  stretnutie OZ bolo tak, ako po iné roky  venované výročnej členskej schôdzi, kde bola prečítaná výročná správa združenia a správa revíznej komisie o financovaní, návrh a schválenie plánu činnosti na rok 2022, bol schválený výber členských poplatkov vo výške 10E ,  prerokované pokyny k zbieraniu 2% z daní.

Február – Máj  prerušená činnosť OZ z dôvodu pandémie COVID 19

Júnové stretnutie po uvoľnení pandemických opatrení bolo našou prvou aktivitou  v prekrásnom prostredí Slovenského raja na Čingove – Lesnici . Pri dobrom jedle a hudbe členky pookriali, poklebetili i pospievali.

Júl – August bol v znamení našich vlastných dovoleniek.

September sa niesol v znamení osláv životných jubileí našich 7 členiek OZ

Október bolo pracovné stretnutie výboru

November spoločenské posedenie pri príležitosti výročia OZ

December Mikulášske prekvapenie, v rámci zachovania pravidiel COVID 19

Všetky stretnutia, oznamy, fotografie a inú dokumentáciu sme pravidelne počas roka dávali na našu webovú stránku www.ozmamma.sk, ktorú spravuje pán Ľuboš Dirga.

Prílohou tejto výročnej správy je aj Správa revíznej komisie a správa hlavnej hospodárky o financovaní a hospodárení s finančnými prostriedkami OZ.

 

 

V Spišskej  Novej  Vsi  dňa   30. 1.2022

Mgr. Daniela  Antalová
Predsedníčka   OZ

8. Výročná správa OZ „MAMMA“ ( rok 2020 )

OZ v ôsmom roku pokračovalo v činnosti, ktorá je zakotvená v stanovách združenia, snažilo sa o všestrannú starostlivosť o zdravie, prevenciu , spoločenské, kultúrne či duševné vyžitie
svojich členov.

Svojimi aktivitami viedlo členov k aktívnemu spôsobu života, optimistickému náhľadu na svet a aj neformálnymi stretnutiami vytváralo možnosti na rozvíjanie vzťahov, priateľstiev
a vzájomnej spolupatričnosti aj napriek ochoreniu COVID 19 a mnohým pandemickým opatreniam.

Počet členiek v našom OZ na konci roku 2020 bol 34, nové členky v roku 2020 v počte 2, a 1 členka požiadala o ukončenie členstva.

Januárové stretnutie OZ bolo tak, ako po iné roky venované výročnej členskej schôdzi, kde bola prečítaná výročná správa združenia a správa revíznej komisie o financovaní, návrh a schválenie plánu činnosti na rok 2021, bol schválený výber členských poplatkov vo výške 10E a prerokované pokyny k zbieraniu 2% z daní.

Február – Máj prerušená činnosť OZ z dôvodu pandémie COVID 19 Júnové stretnutie po uvoľnení pandemických opatrení bolo našou prvou aktivitou v prekrásnej záhrade u našej Márii pri dobrej hudbe a zdravom jedle.

Júl – August bol v znamení našich vlastných dovoleniek.

septemberi sme mali naplánovaný relaxačno – ozdravovací pobyt v Bardejovských kúpeľoch, ale pre zhoršujúcu sa pandemickú situáciu bol pobyt zrušený.

Október – December opäť prerušená činnosť OZ z dôvodu druhej vlny COVID 19. Aktivity boli presunuté na nasledujúci rok a Mikulášske prekvapenia si naše členky vyzdvihli za
dodržiavania prísnych hyg.-epid. opatrení v priestoroch nášho združenia.

Všetky stretnutia, oznamy, fotografie a inú dokumentáciu sme pravidelne počas roka dávali na našu webovú stránku www.ozmamma.sk, ktorú spravuje pán Ľuboš Dirga.
Prílohou tejto výročnej správy je aj Správa revíznej komisie a správa hlavnej hospodárky o financovaní a hospodárení s finančnými prostriedkami OZ.

V Spišskej Novej Vsi dňa 30. 1.2021

Mgr. Daniela Antalová
Predsedníčka OZ

7. Výročná správa OZ „MAMMA“ (rok 2019)

OZ v siedmom roku svojej existencie pokračovalo v činnosti, ktorá je zakotvená v stanovách združenia, snažilo sa o všestrannú starostlivosť o zdravie, prevenciu , spoločenské a  kultúrne či duševné vyžitie svojich členov.

Svojimi aktivitami viedlo členov k aktívnemu spôsobu života, optimistickému náhľadu na svet a aj neformálnymi stretnutiami vytváralo možnosti na rozvíjanie vzťahov, priateľstiev a vzájomnej spolupatričnosti.

Počet členiek v našom OZ na konci roku 2019 bol 36,nové  členky v roku 2019 v počte 6, dve členky Evka a Majka nás opustili a 1 členka požiadala o ukončenie členstva.

Januárové stretnutie OZ bolo venované výročnej členskej schôdzi, kde bola prečítaná výročná správa združenia a správa revíznej komisie o financovaní, návrh a schválenie plánu činnosti na rok 2020, bol schválený výber členských poplatkov vo výške 10E a prerokované pokyny k zbieraniu 2% z daní.

Februárové stretnutie bolo voňavým kávovým posedením, pri ktorom sme rozdávali tlačivá k 2% z daní, vyberali členské poplatky, zároveň sme sa niečo nové dozvedeli v liečbe rakoviny, a to prednáškou Liečba tretieho tisícročia kmeňovými bunkami, ktoré prezentovali Dr. Čechová a Dr. Badová.

marci sme sa  navštívili Spišské divadlo s predstavením  Dámsky krajčír.

Apríl bol v znamení cestovateľského a nákupného zážitku  v podobe návštevy neďalekého  Nového Targu v Poľsku. Kto neprišiel, isto ušetril, my sme však bohatší o spoločné zážitky.

Májové stretnutie OZ – tka bola návšteva nášho odborného garanta  PhDr.Stiffelovej, ktorá reagovala na otázky žien týkajúce sa riešení vlastných problémov v súvislosti so životom s onkologickou chorobou.

Hudbou, spevom, tancom a rozprávaním v príjemnom prostredí u našej Márie získalo  Júnové stretnutie taký príjemný  preddovolenkový nádych, kde sme sa pred prázdninovou dovolenkou OZ dosýta nielen  vyrozprávali.

Júl – August bol v znamení našich vlastných dovoleniek, kto chcel, stretol sa i tak.

September  mal nádych príprav na relaxačný pobyt v Bardejovských kúpeľoch, na ktorý nám čiastkou 1000E,- prispela Liga proti rakovine.  Samotný pobyt prebehol na začiatku októbra. Z 38 členiek nášho OZ sa pobytu zúčastnilo 28 žien.

Keďže sme si v októbri dobre oddýchli, novembrové OZ bolo vskutku pracovné. Po výmene ústredného kúrenia v našich priestoroch sme dali ruku k dielu a všetko sme dočistučka upratali a aj vynovili.

Na koniec kalendárneho roku 7. 12. sme sedmičkovo slávili: 7. Výročie OZ i  70.- te narodeniny našej Márie, ktorá pre nás pripravila perfektné pohostenie samozrejme s dostatočným pitným režimom.

Všetky stretnutia, oznamy, fotografie a inú dokumentáciu sme pravidelne počas roka dávali na našu webovú stránku www.ozmamma.sk, ktorú spravuje pán Ľuboš Dirga.

Prílohou tejto výročnej správy je aj Správa revíznej komisie a správa hlavnej hospodárky o financovaní a hospodárení s finančnými prostriedkami OZ.

 

V Spišskej  Novej  Vsi  dňa   30. 1.2020                                     Mgr. Daniela  Antalová

Predsedníčka   OZ

6. Výročná správa OZ „MAMMA“ (rok 2018)

OZ v šiestom roku svojej existencie pokračovalo v činnosti, ktorá je zakotvená v stanovách združenia, snažilo sa o všestrannú starostlivosť o zdravie, prevenciu , spoločenské a  kultúrne či duševné vyžitie svojich členov.

Svojimi aktivitami viedlo členov k aktívnemu spôsobu života, optimistickému náhľadu na svet a aj neformálnymi stretnutiami vytváralo možnosti na rozvíjanie vzťahov, priateľstiev a vzájomnej spolupatričnosti.

Počet členiek v našom OZ na konci roku 2018 bol 37. Počet nových členiek 1 .

Januárové stretnutie OZ bolo venované výročnej členskej schôdzi, kde bola prečítaná výročná správa združenia a správa revíznej komisie o financovaní, návrh a schválenie plánu činnosti na rok 2018, bol schválený výber členských poplatkov vo výške 10E a prerokované pokyny k zbieraniu 2% z daní.

Februárové stretnutie bolo voňavým kávovým posedením, pri ktorom sme rozdávali tlačivá k 2% z daní, vyberali členské poplatky, diskutovali sme o nových poznatkoch z programu LPR.

marci sme sa stretli v Hobby kreatív, kde sme si vyskúšali vytvoriť výrobky s veľkonočnou tematikou – vyrábali sme veľkonočné ozdoby .

Apríl  sme mali navštíviť pobočku LPR v Košiciach, ale s organizačných dôvodov bola akcia zrušená a preložená.

Májové stretnutie OZ – tka malo prebehnúť v korunách stromov v Bachledovej Doline, ale pre nepriaznivé počasie – dážď, vietor a zima nebolo zrealizované.

Hudbou, spevom, tancom a rozprávaním v príjemnom prostredí u našej Márii  Júnové stretnutie malo  príjemný  preddovolenkový nádych, kde sme sa pred prázdninovou dovolenkou OZ dosýta nielen  vyrozprávali….

August bol v našej činnosti výnimočný, keďže sme sa zúčastnili 3. ročníka Ružového pochodu s OZ VENUS, tak trochu inovovaného.  I keď neprebehol tak, ako sme si predstavovali, myšlienka podpory a spolupatričnosti, ktorý so sebou prináša, ostala.

Po prázdninách opäť pracovne – v septembri tým, že sme pripravovali  realizáciu relaxačného pobytu v Lúčkach, ktorý sme zrealizovali na konci septembra.

Októbrové stretnutie

Po návrate z Lúčok sme zažili kultúrny zážitok na divadelnom predstavení Spišského divadla.

November bol v zamení hand made výrobkov, ktoré si naše členky vyrábali v Hobby kreatív

6. výročie vzniku nášho OZ, spolu s narodeninovou oslavou Márie Baradlayovej a Mikulášskym prekvapením bolo predmetom nášho záverečného stretnutia v decembri. Posedenia pri milom programe a chutnom jedle sa zúčastnili skoro všetky naše členky.

Všetky stretnutia, oznamy, fotografie a inú dokumentáciu sme pravidelne počas roka dávali na našu webovú stránku www.ozmamma.sk, ktorú spravuje pán Ľuboš Dirga.

Prílohou tejto výročnej správy je aj Správa revíznej komisie a správa hlavnej hospodárky o financovaní a hospodárení s finančnými prostriedkami OZ.

 

 

 

 

V Spišskej  Novej  Vsi  dňa 15.1.2019                                       Mgr. Daniela  Antalová

Predsedníčka   OZ

5. Výročná správa OZ „MAMMA“ (rok 2017)

OZ v piatom roku svojej existencie pokračovalo v činnosti, ktorá je zakotvená v stanovách združenia, snažilo sa o všestrannú starostlivosť o zdravie, prevenciu , spoločenské a  kultúrne či duševné vyžitie svojich členov.

Svojimi aktivitami viedlo členov k aktívnemu spôsobu života, optimistickému náhľadu na svet a aj neformálnymi stretnutiami vytváralo možnosti na rozvíjanie vzťahov, priateľstiev a vzájomnej spolupatričnosti.

Počet členiek v našom OZ na konci roku 2017 bol 36 .V máji sme sa rozlúčili s Alžbetou Frankovou. Počet nových členiek 1 .

Januárové stretnutie OZ bolo venované výročnej členskej schôdzi, kde bola prečítaná výročná správa združenia a správa revíznej komisie o financovaní, návrh a schválenie plánu činnosti na rok 2017, bol schválený výber členských poplatkov vo výške 10E a prerokované pokyny k zbieraniu 2% z daní.

Februárové stretnutie bolo voňavým kávovým posedením, pri ktorom sme rozdávali tlačivá k 2% z daní, vyberali členské poplatky, diskutovali sme o nových poznatkoch z programu LPR.

marci sme sa stretli v Hobby kreatív, kde sme si vyskúšali vytvoriť výrobky s veľkonočnou tematikou – vyrábali sme veľkonočné ozdoby – vajíčka a venčeky.

Apríl bol v znamení kultúrneho zážitku z divadelného predstavenia v podzemí divadla Kontra.

Májové stretnutie OZ – tka bolo návratom k prírode. Po roku sme sa opäť vrátili na miesta, ktoré v sebe majú duchovný rozmer. Vychádzka do Šulerlochu bola pre nás – ako inak – akousi spoločnou odmenou.

Hudbou, spevom, tancom a rozprávaním v príjemnom prostredí na Letisku  získalo  Júnové stretnutie taký príjemný  preddovolenkový nádych, kde sme sa pred prázdninovou dovolenkou OZ dosýta nielen  vyrozprávali….

August bol v našej činnosti výnimočný, keďže sme sa zúčastnili 2. ročníka Ružového pochodu s OZ VENUS.  I keď neprebehol tak, ako sme si predstavovali, myšlienka podpory a spolupatričnosti, ktorý so sebou prináša, ostala.

Po prázdninách opäť pracovne – v septembri tým, že nám prešiel projekt písaný cez LPR pod názvom „Lieči telo i dušu“, sme pripravovali jeho realizáciu na nasledujúce stretnutia nášho OZ.

Októbrové stretnutie OZ nás zastihlo na relaxačno- fyzioterapeutickom stretnutí v nám dobre známom zariadení na Prednej Hore, kde sme si vychutnávali počas predĺženého víkendu svoju spoločnosť i skvelé možnosti strediska na Gemeri.

Po návrate z Prednej Hory sme sa v Hoteli Metropol  stretli s AMAZONKAMI, s podobným OZ z Bratislavy, ktoré rozvíja svoju činnosť pod vedením Evy Bacigálovej. Diskutovali sme aj s ďalšími známymi tvárami Amazoniek, ako sú Nora Beňačková či MUDr. Kállayová.

5. výročie vzniku nášho OZ sme oslávili v novembri. Posedenia pri milom programe a chutnom jedle sa zúčastnili skoro všetky naše členky.

Adventný Krakov a vianočné posedenie v chutnej reštaurácii bol cieľom nášho posledného decembrového stretnutia, ktorým naše OZ zakončilo svoju činnosť v roku 2017.  

Všetky stretnutia, oznamy, fotografie a inú dokumentáciu sme pravidelne počas roka dávali na našu webovú stránku www.ozmamma.sk, ktorú spravuje pán Ľuboš Dirga.

Prílohou tejto výročnej správy je aj Správa revíznej komisie a správa hlavnej hospodárky o financovaní a hospodárení s finančnými prostriedkami OZ.

 

V Spišskej  Novej  Vsi  dňa..25.1.2018                                       Mgr. Daniela  Antalová

Predsedníčka   OZ

4. Výročná správa OZ „MAMMA“ (rok 2016)

OZ v štvrtom roku svojej existencie pokračovalo v činnosti, ktorá je zakotvená v stanovách združenia, snažilo sa o všestrannú starostlivosť o zdravie, prevenciu a spoločenské, kultúrne či duševné vyžitie svojich členov.

Svojimi aktivitami viedlo členov k aktívnemu spôsobu života, optimistickému náhľadu na svet a aj neformálnymi stretnutiami vytváralo možnosti na rozvíjanie vzťahov, priateľstiev a vzájomnej spolupatričnosti.

Počet členiek v našom OZ na konci roku 2016 bol 36 .

Januárové stretnutie OZ bolo venované výročnej členskej schôdzi, kde bola prečítaná výročná správa združenia a správa revíznej komisie o financovaní, návrh a schválenie plánu činnosti na rok 2016, bol schválený výber členských poplatkov vo výške 10E a prerokované pokyny k zbieraniu 2% z daní.

Február bol v znamení tvorivých dielní v Hobby kreatív, kde sme si vyskúšali vytvoriť výrobky s veľkonočnou tematikou.

marci sme sa stretli a spoločne sme sa za priaznivého počasia vybrali na prechádzku do Šulerlochu.

Apríl bol v znamení odborného semináru s názvom Civilizačné choroby srdca –vysoký krvný tlak, ktorý pre nás zabezpečila Mgr. Nadežda Bartalská. Nielen onkologické ochorenia, ale aj srdcovocievne sú totiž nástrahou, ktorá môže znepríjemniť život našich členiek.

Májové stretnutie OZ – tka prebiehalo víkendovým relaxačným pobytom na Prednej Hore , ktorého sa zúčastnilo 26 členiek.

Hudbou, spevom, tancom a rozprávaním v príjemnom prostredí u našej Márie získalo  Júnové stretnutie taký príjemný  preddovolenkový nádych.

September   v divadle Kontra a  predstavenie Nenávidím v podaní spišského herca Petra Čižmára bolo kultúrnym spestrením začínajúcej jesene v našom OZ.

Na októbrovom stretnutí  sme Lige proti rakovine predstavili projekt zameraný na zlepšenie kvality života žien s rakovinou prsníka  a zúčastnili sme sa relaxačného pobytu v Liptovskom Jáne.

4, výročie vzniku nášho OZ sme oslávili v novembri.  Posedenia pri milom programe a chutnom jedle sa zúčastnili skoro všetky naše členky.

December sme venovali vzhľadom na úspech predchádzajúceho stretnutia v Hobby kreatív opäť tvorivej činnosti v spomínanej firme, kde sme vytvárali  servítkovou technikou vianočné darčeky rôzne šperkovnice, kvetináče, ozdobné predmety.

Všetky stretnutia, oznamy, fotografie a inú dokumentáciu sme pravidelne počas roka dávali na našu webovú stránku www.ozmamma.sk, ktorú spravuje pán Ľuboš Dirga.

Prílohou tejto výročnej správy je aj Správa revíznej komisie a správa hlavnej hospodárky o financovaní a hospodárení s finančnými prostriedkami OZ.

V Spišskej  Novej  Vsi  dňa………………………..                              Mgr. Daniela  Antalová

Predsedníčka   OZ


Výročná správa OZ „MAMMA“ (rok 2015)

OZ v treťom roku svojej existencie pokračovalo v činnosti, ktorá je zakotvená v stanovách združenia, snažilo sa o všestrannú starostlivosť o zdravie, prevenciu a spoločenské, kultúrne či duševné vyžitie svojich členov.

Svojimi aktivitami viedlo členov k aktívnemu spôsobu života, optimistickému náhľadu na svet a aj neformálnymi stretnutiami vytváralo možnosti na rozvíjanie vzťahov, priateľstiev a vzájomnej spolupatričnosti.

Po prerokovaní v pléne bol súčasne odsúhlasení Plán činnosti na rok 2015, dohodli sme sa na vyberaní 2% z dane fyzických a právnických osôb pre naše OZ a bol prijatý i návrh na výšku členského príspevku OZ na rok 2016 vo výške 10 EÚR/os.

Členská základňa OZ oproti minulému roku vzrástla o ….. členky. K 31. 12. 2015 bol počet členov združenia ……… Jedna členka však nemá zaplatený členský poplatok, nezúčastňuje sa stretnutí, bude nasledovať návrh na jej vylúčenie.

Januárové stretnutie OZ bolo venované výročnej členskej schôdzi, kde bola prečítaná výročná správa združenia a správa revíznej komisie o financovaní.

Február bol v znamení odsúhlasenia plánu činnosti na rok 2015, výberu členských poplatkov a pokynov k zbieraniu 2% z daní.

marci sme sa stretli v tvorivej dielni Hobby kreatív, kde sme si vyskúšali samy vytvoriť veľkonočné ozdoby.

Na apríl sme pre naše členky usporiadali dialógy s gestorom OZ MUDr. Ľ. Krajňákom a s PhDr. Karin Štiffelovou, klinickou psychologičkou, ktorá súčasne prebrala záštitu nad našou organizáciou. Aprílové stretnutie bolo zároveň prvým v nových priestoroch nášho OZ na Zimnej ulici.

Májové OZ – tko prinieslo nové trendy v rehabilitačnej liečbe následkov rakoviny prsníka tkanív. Fyzioterapeutky Adriana a Zuzana predstavili novú, doposiaľ nepoužívanú metódu SM – systému a zapojili naše členky do pilotného projektu, ktorý začal prebiehať od septembra minulého roku.

Júnové stretnutie malo preddovolenkový nádych, riešili sme na ňom náš relaxačný pobyt, ktorý sme plánovali na jeseň. Peniaze na jeho realizáciu sme získali z projektu realizovaného cez Ligu proti rakovine, ktorý sme úspešne napísali a dostali 2000 eur. Súčasne sme sa zišli na veselom Juniálese v prekrásnom prostredí nádhernej záhradky Márie Baradlaiovej, kde sme na vlastných jazykoch spoznali chutné dobroty zdravej výživy pani domácej.

Po dovolenkovom období sme septembrové stretnutie naplánovali na19. – 21. 9. Išlo už o spomínaný relaxačný pobyt na Prednej Hore, kde sme sa zúčastnili v počte 21 . Všestranne sme využili relaxačné služby wellnes zariadenia, zabavili sa i sa  len tak po izbách neformálne rozprávali.

Októbrové stretnutie sa nieslo v štýle hier, súťaží, zábavy, s podtextom: „ Jedzme zdravo.“ Po  ukončení súťaže a odovzdaní cien sa o pohostenie nás všetkých opäť postarala naša Majka  Baradlaiová. Priniesla nové vône, chute, recepty a všetkým nám ozaj chutilo

Podobne ako každý rok aj tento rok sme sa v novembri stretli na oslave 3. výročia nášho OZ. Posedenia pri milom programe a chutnom jedle sa zúčastnili skoro všetky naše členky.

December sme venovali vzhľadom na úspech predchádzajúceho stretnutia v Hobby kreatív opäť tvorivej činnosti v spomínanej firme, kde sme vytvárali vianočné gule.

Všetky stretnutia, oznamy, fotografie a inú dokumentáciu sme pravidelne počas roka dávali na našu webovú stránku www.ozmamma.sk, ktorú spravuje pán Ľuboš Dirga.

Prílohou tejto výročnej správy je aj Správa revíznej komisie a správa hlavnej hospodárky o financovaní a hospodárení s finančnými prostriedkami OZ.

V Spišskej Novej Vsi dňa………………………..                             Mgr. Daniela Antalová

                                                                                                               Predsedníčka   OZ

 

Výročná správa OZ „MAMMA“ (rok 2014)

OZ v druhom roku svojej existencie pokračovalo v činnosti, ktorá je zakotvená v stanovách združenia, snažilo sa o všestrannú starostlivosť o zdravie, prevenciu a spoločenské, kultúrne či duševné vyžitie svojich členov.

Svojimi aktivitami viedlo členov k aktívnemu spôsobu života, optimistickému náhľadu na svet a aj neformálnymi stretnutiami vytváralo možnosti na rozvíjanie vzťahov, priateľstiev a vzájomnej spolupatričnosti.

Členská základňa OZ oproti minulému roku vzrástla o 4 členky. K 31. 12. 2014 bol  počet členov združenia 28. Dve členky však nemajú zaplatený členský poplatok, nezúčastňujú sa stretnutí, bude nasledovať návrh na ich vylúčenie.

Januárové stretnutie OZ bolo venované výročnej členskej schôdzi, kde bola prečítaná výročná správa združenia a správa o financovaní.

Február bol v znamení odsúhlasenia plánu činnosti na rok 2O14 a pokynov k zbieraniu 2% z daní.

marci sme sa stretli v tvorivej dielni Hobby kreatív, kde sme si vyskúšali samy vytvoriť veľkonočné ozdoby patchworkovou technikou.

Na apríl sme pre naše členky usporiadali prednášku Dr. Ľ. Krajňáka na tému: Nové diagnostické a liečebné postupy v liečbe rakoviny prsníka.

Máj bol z hľadiska našej činnosti najobsiahlejší, najskôr sme sa stretli na neformálnom posedení v Penzióne Paradise v Smižanoch u Márie  Jasečkovej a súbežne sme pripravovali našu akciu roka, ktorou bol 1. AVON pochod v Spišskej Novej Vsi. Pochodu sa napriek nepriaznivému počasiu zúčastnilo cca 400 ľudí, čím sa myšlienka pomoci, spolupatričnosti a potreby  prevencie rakoviny prsníka aj vďaka zúčastneným médiám dostala hlbšie do povedomia spoločnosti. Súčasne naše OZ na tomto podujatí dostalo 2 finančné dary: 200 EÚR nám darovala firma Avon  a rovnako 200 EÚR nám prispel aj  moderátor akcie  Roman Juraško.

Júnové stretnutie malo preddovolenkový nádych, riešili sme na ňom náš relaxačný pobyt, ktorý sme plánovali na jeseň. Peniaze  na jeho realizáciu sme získali z vyzbieraných 2% dane.  Mimo stretnutia nášho OZ sa naše kolegyne Janka Vadelová, Mária Baradlaiová a Janka Hvizdošová zaslúžili o napísanie úspešného projektu, vďaka ktorému naše OZ získalo na svoju činnosť 5162,- Eúr.

Po dovolenkovom období sme septembrové stretnutie naplánovali na 21. – 23. 9. Išlo už o spomínaný relaxačný pobyt v kúpeľoch vo Vyšných Ružbachoch, kde sme všestranne využili relaxačné služby kúpeľov, uskutočnili sme výlet do Hniezdneho, zabavili sa  i len tak po izbách neformálne rozprávali.

Októbrové stretnutie vzhľadom na odrieknutie firmy Sarex Medical bolo venované hľadaniu priestorov pre činnosť nášho združenia a vybavovaniu ďalších potrieb OZ.

Podobne ako minulý rok aj tento rok sme sa v novembri stretli na oslave  2. výročia nášho OZ.  Posedenia pri príjemnej ľudovej hudbe sa zúčastnili všetky naše členky.

December sme venovali vzhľadom na úspech predchádzajúceho stretnutia v Hobby kreatív opäť tvorivej činnosti v spomínanej firme, kde sme vytvárali vianočné ikebany.

Všetky stretnutia, oznamy, fotografie a inú dokumentáciu sme pravidelne počas roka dávali na našu webovú stránku www.ozmamma.blogspot.com, ktorú spravuje naša kolegyňa  Ing. Katarína Polláková.

Prílohou tejto výročnej správy je aj Správa revíznej komisie a správa hlavnej hospodárky o financovaní a hospodárení s finančnými prostriedkami OZ.

NOVEMBER V OZ – tku

Podobne ako minulý rok aj tento rok sme sa v novembri stretli na oslave  2. výročia nášho OZ. Tentokrát sme si vybrali reštauráciu Rudolf na sídlisku Mier. Posedenia pri príjemnej ľudovej hudbe sa zúčastnili všetky naše členky. Zábava striedala zábavu, stratili sme zopár slov o tom i tom a čas ubiehal veľmi rýchlo.

DECEMBROVÉ STRETNUTIE

Ako inak skončiť kalendárny rok ak nie prípravou na Vianoce? Zvolili sme si firmu Hobby kreatív a tamojšie pracovníčky nás naučili vytvoriť si vlastné vianočné ozdoby zo živých prírodných materiálov. Keďže naša členka Mária Jasečková súčasne oslavovala milé životné jubileum o zábavu a pochúťky bolo postarané. Ešte raz: Blahoželáme, Mária.

NOVÝ ROK V OZ „MAMMA“

Ako sme predchádzajúci rok končili, tak sme ten nový začínali. Naša členka Jarka Hossová oslavovala a my s ňou. Ďakujeme a blahoželáme.

Január bol však najmä v  znamení pracovných príprav nášho OZ – ka na nový kalendárny rok. Predsedníčkou združenia bola prečítaná a následne odsúhlasená 2. Výročná správa spolu s Revíznou správou o hospodárení s finančnými prostriedkami OZ.

Po prerokovaní v pléne bol súčasne odsúhlasení Plán činnosti na rok 2015, dohodli sme sa na vyberaní 2% z dane fyzických a právnických osôb pre naše OZ  a bol prijatý i návrh na výšku členského príspevku OZ na rok 2015 vo výške 10EÚR/os.

Mgr. Daniela  Antalová

Predsedníčka   OZ


Comments are closed.

Hore ↑