Registrácia

Registrácia do občianskeho združenia MAMMA

Chcete sa stať členom MAMMA o.z.?

  • Členmi môžu byť fyzické aj právnické osoby, plnoletí občania bez ohľadu na občiansku a štátnu príslušnosť, pohlavie, rasu, vzdelanie, spoločenské, kultúrne, sexuálne zameranie, vyznanie a zdravotný stav.
  • Písomnou formou prejavia záujem o členstvo vyplnením prihlášky na stretnutí OZ podľa plánu činnosti združenia v súlade so stanovami OZ „MAMMA“

Hore ↑