Plán činnosti

PLÁN ČINNOSTI OZ „MAMMA“ NA ROK 2024

Február  15. 2.

Výročná schôdza, Správa o činnosti OZ za rok 2023,  2% z dane, členské príspevky,  Správa revíznej komisie bude dodatočne prednesená, návrhy na plán činnosti na rok 2024 , vstup nových členiek do OZ.

Marec  21. 3.

Predveľkonočné tvorenie v OZ- tku , tvorivé aktivity.

Apríl  25.  4.

Návšteva filmového predstavenia kino Mier – senior predstavenie.

Máj  24. 5.

Relaxačno – oddychový pobyt v Starej  Lesnej, hotel Kontakt.

Jún   (podľa počasia – sobota, prípadne streda )

Turistická vychádzka Sans Souci Iliašovce  -„V zdravom tele, zdravý duch“.

Spoločná opekačka s OZ – tkom.

 

JÚL – AUGUST

Dovolenka v OZ.

SEPTEMBER (podľa ponuky )

Návšteva divadelného predstavenia Spišské divadlo.

OKTÓBER 24.  10.

Pracovné stretnutie členiek OZ, Milujem OZ tko a svoj región – spoločensko – zábavná hra.

NOVEMBER 28.  11.

 1. výročie OZ, spoločenské stretnutie členiek a sympatizantov OZ v klube spojené s Mikulášskym prekvapením.

DECEMBER

Vianočné trhy / Košice /.

Stretnutia sú pravidelne v posledný štvrtok v mesiaci v budove Domina na poschodí, Zimná ul. 51 Spišská Nová Ves.  Úprava plánu podľa aktuálnej situácie a počasia.

PLÁN ČINNOSTI OZ „MAMMA“ NA ROK 2023

JANUÁR (27. 1.)

Výročná schôdza, Správa o činnosti OZ za rok 2022,  2% z dane, členské príspevky,  Správa revíznej komisie, návrhy na plán činnosti na rok 2023 , príprava na voľby predsedníčky a členov výboru OZ

FEBRUÁR (24. 2.)

Voľba predsedu a členov výboru OZ, schválenie plánu činnosti na rok 2023, výber členských príspevkov

MAREC (30. 3.)

Hobby kreatív –  netradičná technika zdobenia Veľkonočného vajíčka

APRÍL (22. 4. )

Poľsko – Nowy Targ  , nákupná horúčka OZ

MÁJ (podľa počasia – sobota )

Turistická vychádzka Sans Souci Iliašovce  -„  V zdravom tele, zdravý duch „

Upratovanie priestorov OZ

JÚN (2.6. – 4.6. )                                                                                                                                                                            

Relaxačno – oddychový pobyt v Bardejovských kúpeľoch

JÚL – AUGUST

Dovolenka v OZ

Guľaš- party, podľa počasia v prekrásnom prostredí Slovenského Raja

SEPTEMBER (podľa ponuky )

Návšteva kina Mier

OKTÓBER (26. 10. )

Pracovné stretnutie členiek OZ, seminár na tému: Novinky v liečbe bolesti

NOVEMBER (30. 11.)

 1. výročie OZ, spoločenské stretnutie členiek a sympatizantov OZ v klube

DECEMBER (14. 12.)

Mikulášske posedenie s prekvapením

Stretnutia sú pravidelne v posledný štvrtok v mesiaci v budove Domina na poschodí, Zimná ul. 51 Spišská Nová Ves.  Úprava plánu podľa aktuálnej situácie a počasia.

PLÁN ČINNOSTI OZ „MAMMA“ NA ROK 2022

JANUÁR (27. 1.)

Výročná schôdza, správa o činnosti OZ za rok 2021,  2% z dane, členské príspevky, Správa o činnosti OZ, Správa revíznej komisie, návrhy na plán činnosti na rok 2022 , príprava na voľby predsedníčky a členov výboru OZ

FEBRUÁR (24. 2.)

Stop činnosti OZ, pandemické opatrenia COVID 19

MAREC (24. 3.)

Stop činnosti OZ, pandemické opatrenia COVID 19

APRÍL (28. 4. )

Stop činnosti OZ, pandemické opatrenia COVID 19

MÁJ (27. 5. – 29.5. )

Relaxačno – oddychový pobyt v Bardejovských kúpeľoch

JÚN (podľa počasia)                                                                                                                                                                           

Júnový guláš- záhradná párty u Márie

JÚL – AUGUST

Dovolenka v  OZ

SEPTEMBER (8. 9. )

Divadelné predstavenie podľa ponuky

OKTÓBER (27. 10. )

Pracovné stretnutie členiek OZ, seminár na tému: Novinky v liečbe bolesti

NOVEMBER (24. 11.)

10. výročie OZ, spoločenské stretnutie členiek a sympatizantov OZ v klube

DECEMBER (15. 12.)

Mikulášske posedenie s prekvapením

Stretnutia sú pravidelne v posledný štvrtok v mesiaci v budove Domina na poschodí, Zimná ul. 51 Spišská Nová Ves.  Úprava plánu podľa aktuálnej situácie a počasia.

PLÁN ČINNOSTI OZ „MAMMA“ NA ROK 2021

JANUÁR (28. 1.)
Výročná schôdza, správa o činnosti OZ za rok 2020, 2% z dane, členské príspevky, Správa o činnosti OZ, Správa revíznej komisie, návrhy na plán činnosti na rok 2021

FEBRUÁR (25. 2.)
Stop činnosti OZ, pandemické opatrenia COVID 19

MAREC (25. 3.)
Stop činnosti OZ, pandemické opatrenia COVID 19

APRÍL (29. 4. )
Stop činnosti OZ, pandemické opatrenia COVID 19

MÁJ (27. 5. )
Stop činnosti OZ, pandemické opatrenia COVID 19

JÚN (podľa počasia )
Júnová guláš- párty na Lesnici

JÚL – AUGUST
Dovolenka v  OZ

SEPTEMBER (3. 9. )
Slávnostné posedenie pri príležitosti 7 jubilantiek

OKTÓBER (28. 10. )
Pracovné stretnutie členiek OZ

NOVEMBER (12. 11.)
9. výročie OZ, spoločenské stretnutie členiek a sympatizantov OZ v klube

DECEMBER (9.12.)
Mikulášske posedenie s prekvapením

Stretnutia sú pravidelne v posledný štvrtok v mesiaci v budove Domina na poschodí, Zimná ul. 51 Spišská Nová Ves.

PLÁN ČINNOSTI OZ „MAMMA“ NA ROK 2020

JANUÁR (30. 1.)

Výročná schôdza, správa o činnosti OZ za rok 2019,  2% z dane, členské príspevky, Správa o činnosti OZ, Správa revíznej komisie, návrhy na plán činnosti na rok 2020

FEBRUÁR (27. 2.)

Návšteva predstavenia v Spišskom divadle – podľa ponuky

MAREC (26. 3.)

Kreatívne tvorivé dielne v Domine

APRÍL (30. 4. )

LR – prezentácia výživových doplnkov, poradňa zdravia

MÁJ (28. 5. )

Celodenný zájazd do Nového Targu- trhy

JÚN (podľa počasia )

Záhradná slávnosť – guľášparty u Márie – zdravá výživa a byliny v kuchyni

JÚL – AUGUST

Dovolenka v  OZ

SEPTEMBER (termín upresníme neskôr)

Poznávacio-relaxačný pobyt v Bardejove

OKTÓBER (29. 10. )

Nové rádiodiagnostické metódy v liečbe rakoviny prsníka / MUDr. Loumová /

NOVEMBER (26. 11.)

 1. výročie OZ, spoločenské stretnutie členiek a sympatizantov OZ v klube

DECEMBER (10.12.)

Mikulášske posedenie s prekvapením

 

Stretnutia sú pravidelne v posledný štvrtok v mesiaci v budove Domina na poschodí, Zimná ul. 51 Spišská Nová Ves.

PLÁN ČINNOSTI OZ „MAMMA“ NA ROK 2019

JANUÁR (31. 1.)

Výročná schôdza, správa o činnosti OZ za rok 2018, návrh a odsúhlasenie Plánu činnosti na rok 2019, 2% z dane, členské príspevky, správa revíznej komisie a správa o hospodárení za rok 2018. Voľby predsedu, tajomníka a hospodára, voľba revíznej komisie na roky 2019 – 2021 .

FEBRUÁR (28. 2 /

Odborná prednáška „ Liečba tretieho tisícročia kmeňovými bunkami „ . Diskusia a Power Point prezentácia / MUDr.A. Badová, MVDr. E. Čechová /

MAREC (21. 3.)

Návšteva divadelného predstavenia „ Dámsky krajčír „

APRÍL ( dohodou )

Zájazd do Poľska – NowyTarg

MÁJ (30.5.)

Chodník korunami stromov Bachledka ?

Posedenie – otázky a odpovede s psychologičkou Mudr.Štiffelovou

JÚN (podľa počasia)

Guľášparty – pozvanie u Márii

Vychádzka do prírody ?

JÚL – AUGUST

Dovolenka v  OZ

SEPTEMBER  – podľa dohody

Relaxačno – ozdravovací pobyt podľa výberu členiek

OKTÓBER (31.10.)

Všeličo v OZ

NOVEMBER (29. 11.)

 1. výročie OZ, spoločenské stretnutie členiek a sympatizantov OZ v klube

DECEMBER (12.12./

Hobby kreatív – vianočná tematika

Stretnutia sú pravidelne v posledný štvrtok v mesiaci v budove Domina na 1.posch.,Zimná 51 v čase od 16.hod. Zmena a úprava plánu činnosti podľa dohody.

PLÁN ČINNOSTI OZ „MAMMA“ NA ROK 2018

JANUÁR (25. 1.)

Výročná schôdza, správa o činnosti OZ za rok 2017, návrh a odsúhlasenie Plánu činnosti na rok 2018, 2% z dane, členské príspevky, správa revíznej komisie a správa o hospodárení za rok 2017.

FEBRUÁR (22. 2.)

Organizačné pokyny k výberu 2% dane, rozdávanie tlačív, výber členských príspevkov, posedenie pri dobrej káve

MAREC (22. 3.)

Hobby kreatív –  veľkonočná tematika

APRÍL ( dohodou )

LPR – Košice   návšteva Linky pomoci

MÁJ (sobota, podľa počasia)

Chodník korunami stromov Bachledka

JÚN (podľa počasia)

Guľášparty – pozvanie u Márii

Vychádzka do prírody

JÚL – AUGUST

Dovolenka v  OZ

SEPTEMBER (14. – 16.9.)

Relaxačný pobyt p.p. Bardejovské kúpele

OKTÓBER (termín dohodu)

Návšteva divadla v Spišskej Novej Vsi

NOVEMBER (29. 11.)

 1. výročie OZ, spoločenské stretnutie členiek a sympatizantov OZ v klube

DECEMBER (13.12.(

Prekvapenie

 

Stretnutia sú pravidelne v posledný štvrtok v mesiaci v budove Domina na 1.poschodí, Zimná ul. 51 v čase od 16. hod.

Plán činnosti OZ Mamma na rok 2017

JANUÁR (26. 1.)

Výročná schôdza, správa o činnosti OZ za rok 2016, návrh a odsúhlasenie Plánu činnosti na rok 2017, 2% z dane, členské príspevky, správa revíznej komisie a správa o hospodárení za rok 2016.

FEBRUÁR (23. 2.)

Organizačné pokyny k výberu 2% dane, rozdávanie tlačív, výber členských príspevkov, posedenie pri dobrej káve

MAREC (30. 3.)

Hobby kreatív – maľovanie na sklo – veľkonočná tematika

APRÍL ( dohodou )

Návšteva divadelného predstavenia

MÁJ (sobota, podľa počasia)

Vychádzka do Slovenského raja, prechod roklinou

JÚN (podľa počasia)

Guľášparty – Chata v Raji

2. ročník – Ružový pochod

JÚL – AUGUST

Dovolenka v  OZ

SEPTEMBER (28. 9.)

Odborný seminár – novinky v liečbe karcinómu prsníka – MUDr. Krajňák

Psychologické aspekty liečby  rakoviny prsníka – PhDr. Štiffelová

OKTÓBER (termín dohodu)

Relaxačný fyzioterapeutický pobyt

NOVEMBER (30. 11.)

5. výročie OZ, spoločenské stretnutie členiek a sympatizantov OZ v klube

DECEMBER (termín dohodou)

Vianočné trhy Zakopane, Ždiar

 

Stretnutia sú pravidelne v posledný štvrtok v mesiaci v budove Domina na 1.poschodí, Zimná ul. 51 v čase od 16. hod.

Plán činnosti OZ Mamma na rok 2016

JANUÁR (28. 1.)

Výročná schôdza, správa o činnosti OZ za rok 2015, voľby do orgánov OZ, odsúhlasenie Plánu činnosti na rok 2016, 2% z dane, členské príspevky.

FEBRUÁR (25. 2.)

Návšteva GUS – tvorivé dielne, výrobky spojené s Veľkou nocou.

MAREC (sobota podľa počasia)

Jarná vychádzka do Šulerlochu

APRÍL ( 28. 4. )

Odborný seminár k civilizačným chorobám – ochorenia srdca, vysoký krvný tlak

MÁJ (6. -8. 5. )

Rekondičný pobyt Predná hora

JÚN (podľa počasia )

Záhradná slávnosť u Márie – zdravá výživa a byliny v kuchyni

JÚL – AUGUST

Dovolenka v  OZ

SEPTEMBER (spresní sa neskôr)

Návšteva kultúrneho podujatia

OKTÓBER (27. 10. )

Workshop Novinky onkologického života (samy sebe)

NOVEMBER (24. 11.)

 1. výročie OZ, spoločenské stretnutie členiek a sympatizantov OZ v klube

DECEMBER (termín dohodou)

Vianočné trhy Krakov

 

Stretnutia sú pravidelne v posledný štvrtok v mesiaci v budove Domina na poschodí, Zimná ul. 51.

Plán činnosti OZ Mamma na rok 2015

plan 2015

PLÁN   ČINNOSTI OZ „MAMMA“ NA ROK 2014

Hlavné body stretnutí:

 

JANUÁR Výročná členská schôdza, výročná správa o činnosti a financovaní OZ
FEBRUÁR   Plán činnosti na rok 2014 – návrhy a pripomienky, výber  2% z dane
MAREC Tvorivé dielňa s Hobby kreatív
APRÍL Nové diagnostické a liečebné postupy pri karcinóme prsníka/MUDr. Ľ. Krajňák , MUDr. primár J. Beniak , odborní garanti OZ
MÁJ Majáles – Penzión  Paradise  Smižany
JÚN Zdravie a stravovanie  / prednáška  RÚVZ  p. Vlčáková /
JÚL Dovolenka v OZ
AUGUST Výlet  / Spišský hrad  / podľa počasia
SEPTEMBER Návšteva kultúrneho podujatia podľa ponuky
OKTÓBER SAREX Medical Košice – prednáška- nové prsníkové epitézy a podprsenky
NOVEMBER 2. výročie OZ „MAMMA“ – posedenie
DECEMBER Plán činnosti na rok 2015

Onkologický pacientsky  seminár  v Košiciach

                         

Pz: Stretnutia sa uskutočňujú pravidelne každú poslednú stredu v mesiaci ,ul. Zimná č.48 / Akadémia vzdelávania / v Spišskej Novej Vsi od 16. hod.

Plán činnosti OZ – 2013

Hlavné body stretnutí:

JANUÁR

 • výročná členská schôdza, voľba vedenia OZ, registrácia nových členov

FEBRUÁR

 • plán činnosti na rok 2013 – návrhy a pripomienky, 2% z dane

MAREC

 • Život onkologického pacienta – otázky a odpovede (MUDr. Ľ. Krajňák , Doc. PhDr. M. Gážiová – odborní garanti OZ)

APRÍL

 • Zdravie a stravovanie  ( prednáška  RÚVZ  p. Vlčáková )

MÁJ

 • Lymfoedém – ako komplikácia po operácii prsníka /ved. fyzioterapeut K. Kaletová/, pažný návlek reprezentant firmy THUASNE

JÚN

 • Slávnostné stretnutie pri príležitosti životného jubilea členky OZ

JÚL

 • Výlet – (Spišský hrad)

AUGUST

 • neformálne stretnutie s členmi ILKO klub Smižany (guláš – Penzión Barcelona 17.8.2013)

SEPTEMBER

 • návšteva kultúrneho podujatia

OKTÓBER

 • Zdravý životný štýl (prednáška p. Vlčáková RÚVZ)

NOVEMBER

 • predmikulášske posedenie

DECEMBER

 • seminár Onkologické dni v Košiciach

Poznámka:
Stretnutia sa uskutočňujú pravidelne každú poslednú stredu v mesiaci v CVČ Adam v Spišskej Novej Vsi od 16:00 hod.


Hore ↑